อ่านและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่นี่ มีข้อมูลอัปเดตใหม่ทุกวัน

แนะนำวิธีการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างปลอดภัย

by admin
23 views

การใช้ยาฆ่าแมลงอย่างปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสุขภาพของคนงานในภาคเกษตร สิ่งแวดล้อมโดยรอบ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ดังนั้น ความปลอดภัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย เพื่อให้ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าแม้จะใช้ยาฆ่าแมลง พืชผลทั้งหมดก็จะมีความปลอดภัย ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างไรให้ปลอดภัย

การจำแนกประเภทของสารกำจัดศัตรูพืช

  • ยาฆ่าแมลง (Insecticides) : มีเป้าหมายในการฆ่าแมลงที่สร้างความเสียหายต่อพืชผล โครงสร้าง หรือก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ตัวอย่างได้แก่ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทของแมลง
  • สารกำจัดวัชพืช (Herbicides) : ใช้เพื่อควบคุมพืชผักที่ไม่พึงประสงค์ (วัชพืช) ไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มุ่งเป้าไปที่เอนไซม์ EPSP synthase ในพืช ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสังเคราะห์กรดอะมิโนที่จำเป็น
  • สารฆ่าเชื้อรา (Fungicides) : ต่อสู้กับเชื้อราที่อาจทำลายพืชผล 
  • สารกำจัดหนู (Rodenticides) : มุ่งเป้าไปที่การควบคุมประชากรสัตว์ฟันแทะ เช่น สารต้านการแข็งตัวของเลือดที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่งนำไปสู่การตายของสัตว์ฟันแทะ

ความเป็นพิษและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

2.ความเป็นพิษและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

  • ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) : ยาฆ่าแมลงบางชนิดอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในทันที เช่น การระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา อาการหายใจลำบาก และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น Organophosphates สามารถยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จำเป็หฟนต่อการทำงานที่เหมาะสมของระบบประสาท ส่งผลให้เกิดพิษเฉียบพลัน
  • ความเป็นพิษเรื้อรัง (Chronic Toxicity) : การได้รับสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง รวมถึงมะเร็ง ความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน ฮอร์โมนหยุดชะงัก และปัญหาระบบสืบพันธุ์ ตัวอย่างเช่น จากงานวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสยาฆ่าแมลงระยะยาวกับอัตราที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : สารกำจัดศัตรูพืชอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ รวมถึงการปนเปื้อนของน้ำ ความเสื่อมโทรมของดิน และอันตรายต่อสายพันธุ์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย เช่น ผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการผสมเกสรของพืช

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารฆ่าแมลง : อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

3.ความปลอดภัยในการทำงานกับสารฆ่าแมลง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

PPE ที่จำเป็นสำหรับการจัดการยาฆ่าแมลง ได้แก่ ถุงมือทนสารเคมี แว่นตาป้องกัน เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองโดย NIOSH และเสื้อผ้าที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของความเหลว การเลือกใช้ PPE ขึ้นอยู่กับสูตรและวิธีการใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช

การสำรวจระบุว่ากว่า 65% ของคนงานในภาคเกษตรไม่ได้ใช้ PPE ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรงจากการสัมผัสกับสารอันตราย การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษา PPE อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงเหล่านี้

การจัดการและการใช้งานอย่างปลอดภัย

การผสมและการใส่สารกำจัดศัตรูพืชควรทำในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี โดยควรใช้อุปกรณ์ช่วยทางกลเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง การปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากสำหรับอัตราการใช้งาน ช่วงเวลา และวิธีการใช้งาน สามารถลดความเสี่ยงจากการสัมผัสมากเกินไปต่อทั้งผู้นำไปใช้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

การดูแลให้อุปกรณ์ฉีดพ่นและอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการสัมผัสส่วนบุคคล ควรปฏิบัติตามตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างเคร่งครัด

การจัดเก็บ

ควรเก็บสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ที่กำหนดและล็อคที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการระบายอากาศที่ดีและแยกออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่เก็บอาหาร การมีป้ายเตือนที่เหมาะสมสามารถป้องกันการใช้ในทางที่ผิดหรือการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เรื่องน่าสนใจและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง 

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by smartweb-ec