อ่านและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่นี่ มีข้อมูลอัปเดตใหม่ทุกวัน

รู้จักกับนวัตกรรมเกษตรกรรมสมัยใหม่ พร้อมกับความเสี่ยงที่ควรรู้

by admin
54 views

นวัตกรรมในการทำเกษตรยุคใหม่มีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนงานในภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ยังทำให้เกิดอันตรายใหม่ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอีกด้วย ในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านั้นกันอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งข้อมูลด้านสถิติที่น่าสนใจ

รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรอัตโนมัติ

ตลาดอุปกรณ์การทำฟาร์มแบบอัตโนมัติคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 155.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 

แม้ว่ารถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะช่วยลดความเสี่ยงของความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ แต่ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของระบบหรือความล้มเหลวในการรับรู้สิ่งกีดขวางและมนุษย์ที่ขวางทาง

โดรนสำหรับฉีดพ่นพืชผล

เกษตรกรมากกว่า 32% รายงานว่าใช้มักจะใช้โดรนเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ๊ดพ่นต่างๆ โดยเน้นย้ำถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม

โดรนลดความจำเป็นในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายของมนุษย์และลดความเสี่ยงของการตกจากที่สูง อย่างไรก็ตาม การจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ รวมถึงการชนกับสิ่งกีดขวางหรือผู้คน และการสัมผัสใบพัดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ระบบการเกษตรที่แม่นยำ (Precision agriculture)

2.ระบบการเกษตรที่แม่นยำ (Precision agriculture)

ระบบเหล่านี้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสัมผัสสารเคมีผ่านการใช้งานแบบกำหนดเป้าหมาย อันตรายนี้เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการใช้งานได้หากไม่ได้รับการวิเคราะห์และนำไปใช้อย่างแม่นยำ

การเกษตรกรรมที่แม่นยำคาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 85 ล้านเฮกตาร์ทั่วโลกภายในปี 2025 ซึ่งเพิ่มความต้องการทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในหมู่คนงานทางการเกษตร

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี CRISPR

การดัดแปลงพันธุกรรมในพืชสามารถปรับปรุงความต้านทานต่อศัตรูพืช และลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัส อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยไม่ได้ตั้งใจและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวต่อผู้บริโภคและคนงาน

ความก้าวหน้าล่าสุดช่วยให้สามารถพัฒนาพืชผลที่แก้ไขโดยเทคโนโลยี CRISPR ซึ่งสามารถต้านทานโรคเฉพาะได้ แต่การประเมินด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยยังคงดำเนินต่อไปเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

วิทยาการหุ่นยนต์ในการเก็บเกี่ยวและการเพาะปลูก

3.วิทยาการหุ่นยนต์ในการเก็บเกี่ยวและการเพาะปลูก copy

วิทยาการหุ่นยนต์ช่วยลดความเครียดทางกายภาพของพนักงานและการสัมผัสกับสภาวะที่เป็นอันตรายได้อย่างมาก ความเสี่ยงหลัก ได้แก่ การบาดเจ็บจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ และทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา

ตลาดหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 20.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 

การทำฟาร์มแนวตั้งและการเกษตรสิ่งแวดล้อมควบคุม (Controlled Environment Agriculture : CEA)

เทคโนโลยีเหล่านี้ลดการใช้ที่ดินและน้ำ และกำจัดอันตรายจากการทำฟาร์มกลางแจ้ง ข้อกังวลหลัก ได้แก่ ศักยภาพของอันตรายจากไฟฟ้าและการแพร่กระจายของโรคในสภาพแวดล้อมการทำเกษตรที่มีปัจจัยภายนอกหลายอย่าง

ตลาดโลกสำหรับการทำฟาร์มแนวตั้งคาดว่าจะเติบโต โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2026 ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในการทำฟาร์มในร่ม

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เรื่องน่าสนใจและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง 

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by smartweb-ec